course thumb
  • June 20, 2020

ഈശോയുടെ സഹനത്തിൽ പങ്കു ചേരുമ്പോൾ

Participating in the sufferings of Jesus-ഈശോയുടെ സഹനത്തിൽ പങ്കു ചേരുമ്പോൾ by Fr Thomas Varavunkal ORC

Watch now!
course thumb
  • June 12, 2020

മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും

വിശുദ്ധ ബൈബിളും, കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥവും

Watch now!
course thumb
  • May 4, 2020

OA യുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ദിശകൾ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരുടെ ജോലി

OA യുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ദിശകൾ : ആരാധന, ധ്യാനം, പരിഹാരം, ദൗത്യം

Watch now!
course thumb
  • June 14, 2020

PRIESTLY ORDINATION - Fr. Thomas Varavunkal ORC (പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം)

Date: 14 September, 2019 - Exultation of the Holy Cross Ordained by: CARDINAL MAR. GEORGE ALANCHERY

Watch now!