Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần (OA) bao gồm bốn định hướng: Tôn thờ Thiên Chúa, Chiêm niệm Lời Chúa, làm việc đền tội và truyền giáo được hội dòng chúng tôi (những Tu sĩ dòng Thánh Giá và các Thành viên) thể hiện qua việc sống liên kết mật thiết với các Thiên Thần để thánh hoá Giáo Hội. Dưới đây là một vài mục tiêu chính trong linh đạo Sứ vụ các Thiên Thần.

blog-thumb

1. Tôn thờ Chúa cùng với các Thiên Thần

Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa và cũng là thưa chuyện với Người là Cha Nhân Ái. Vì thế khi tham dự Thánh lễ và rước lễ là chúng ta tham dự vào tiệc thánh trên trời cùng với các Thiên Thần tôn thờ Người. Mỗi linh mục thuộc dòng Thánh giá hay những thành viên của Sứ vụ các Thiên Thần hang ngày dâng Thánh Lễ và chầu Mình Thánh Chúa nhiều giờ để kín múc nguồn sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa cho đời sống phục vụ của mình.

Riêng với các thành viên Sứ vụ các Thiên Thần đang sống trên toàn thế giới thì cố gắng dành thời gian bao nhiêu có thể để dự thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa, để lòng nhiệt thành được các Thiên Thần bản mệnh khơi gợi lên mà liên kết đời sống trần thế của mình với Thiên Chúa.

2. Chiêm ngắn mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Chiêm niệm Lời Chúa hàng ngày làm biến đổi nội tâm con người, đổi mới đời sống từ trong tư tưởng ra hành động. Trong sự chiêm niệm, trước tiên luôn hướng về Thiên Chúa, Lời Chúa, Thiên Đàng... nhất là về Thánh giá, để tâm hồn mình thinh lặng cho Thiên Chúa hoạt động và để sự bình an của Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn mình, từ đó chúng ta cũng mang sự bình an này san sẻ cho những người sống chung quanh chúng ta (1Ga 3:16-18). Những thành viên của Sứ vụ các Thiên Thần luôn quý trọng Lời Chúa và trung thành với Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo: lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Sống theo tinh thần giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và nối kết đời mình với Lời Chúa, để Lời Chúa dẫn dắt họ tới đời sống yêu mến Thiên Chúa mà Giáo Hội đã, đang và luôn mãi hướng toàn thể dân Chúa về trung tâm điểm tình yêu của Thiên Chúa và các Bí tích.

3. Làm việc đền tội

Thiên chúa sắp đặt các Thiên Thần và con người trong công trình cứu độ, bởi vì Thiên Chúa thấy rõ sự yếu hèn nơi con người: tinh thần thì mau mắn nhưng xác thịt thì nặng nề dễ sa ngã, do đó, Thiên chúa sai các Thiên sứ của mình đến hướng dẫn tinh thần, củng cố sức mạnh và thúc đẩy lòng tin nơi con người vào Thiên Chúa. Chính vì vậy, linh đạo Sứ vụ các Thiên Thần hướng dẫn con người làm việc đền tội cho thế giới với một con tim rộng mở, với tinh thần hy sinh quảng đại mà chính Ân sủng của Thiên Chúa hoạt động nơi con người. Đồng thời, để làm việc đền tội, chúng tôi cũng đan đời mình vào sự hướng dẫn nơi Giáo Hội, đền tội cho Giáo Hội, cho các Linh mục, cho đời sống thánh hiến và cho loài người: “ Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (1 Cl 1:24) Với sự giúp đỡ của các Thiên Thần, các thành viên Sứ vụ các Thiên Thần mỗi ngày học hỏi, tìm hiểu và đào sâu mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa để chấp nhận những khó khăn khi vác thập giá giống như Chúa Giê-su đã dạy và làm những việc đền tội cho các linh hồn nơi luyện tội. Một trong bảy lời cuối cùng của Đức Giê-su trên thập giá là: “Ta khát” (Ga 19:29) là di sản và là sự mời gọi cho mỗi người chúng ta. Mỗi tuần Dòng Thánh Giá tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giesu vào tối thứ năm từ 21-24 giờ (Chúa Giesu trên núi Cây Dầu) và chiều thứ sáu từ 12-15 giờ (Chúa Giesu hấp hối trên thập giá) để được sống kết hợp với Người trong giờ khổ nạn.

4. Đời sống truyền giáo

Đời sống Kitô hữu là cuộc sống truyền giáo. Chúng ta được gọi để mang Đức Giê-su Kitô vào trong thế giới. Hội Thánh kêu gọi mọi người tín hữu sống tinh thần truyền giáo tùy hoàn cảnh thích hợp của mỗi người. Để làm được việc này, chúng ta cần đến sự giúp đỡ của các Thiên Thần. Các Thiên Thần là những sứ giả của Thiên Chúa, họ luôn hiện diện trước ngai thiên Chúa để sẵn sàng vâng phục Người. Điểm nổi bật của các Thiên Thần chính là Đức Vâng Phục trong mọi tình huống mà Thiên Chúa sai phái họ thi hành. Chính vì thế Vâng phục là biểu mẫu của các Thiên Thần mà chúng ta ngày hôm nay học lấy sự Vâng phục giống như các Thiên Thần để thi hành Ý Định của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta; vâng phục Hội Thánh, vâng phục bề trên… Nếu ai sống trong vâng phục là đang sống trong sự hướng dẫn đặc biệt của các Thiên Thần (Dt 1:14). Các thành viên của nhóm Sứ vụ các Thiên Thần liên kết đời mình trong việc đền tội để cứu rỗi các linh hồn, xây dựng Hội Thánh vững mạnh trong Tin Cậy Mến, giúp đỡ tha nhân và cầu nguyện cho các Linh mục, Tu sĩ. Nhiệm vụ truyền giáo trước tiên là nhiệm vụ đi vào cuộc chiến hàng ngày của mỗi người là: sống giống như Đức Ki-tô luôn trung thành và vâng phục Thiên Chúa trong mọi công việc, thậm chí là việc bé nhỏ nhất để nên đồng hình đồng dạng với Người.