blog-thumb

Cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục

Đức Giê-su Kitô Chúa chúng ta, trong vườn cây dầu, với nỗi buồn sầu xao xuyến trước chén đắng mà Ngài phải uống để cứu độ chúng ta, đã được Chúa Cha sai các Thiên Thần đến tăng sức cho Ngài (Lc 22:43) để vượt qua nỗi sợ hãi này. Chính vì vậy mà mỗi thành viên trong linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của các Thiên Thần để tiếp tục theo Đức Giê-su bằng con đường thực thi bác ái, làm việc hy sinh để thánh hoá các linh hồn và cầu nguyện cách riêng cho các Linh muc. Như vậy, linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần hướng dẫn các thành viên thực hành đạo đức trong việc tưởng niện cuộc khổ nạn của Chúa hằng tuần vào tối thứ năm và chiều thứ sáu. Trong thời gian này, các Tu sĩ dòng Thánh Giá cùng với các thành viên trong nhóm họp nhau để cầu nguyện cùng với Đấng Cứu Thế trong mầu nhiện khổ nạn của Người. Đức Kitô chịu chết và sống lai là trung tâm điểm niềm tin cho chúng ta, với niềm hy vọng này, chúng ta vui mừng cùng với các Thiên Thần hân hoan đón chờ ngày Chúa lại đến để dẫn đưa chúng ta vào Nước trời hợp ca cùng các Thiên Thần và các Thánh ngợi khen Thiên Chúa muôn đời.