blog-thumb

Kinh cầu các Thiên thần bản mệnh


Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con
- Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
- Thương Xót Chúng Con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
- Thương Xót Chúng Con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
- Thương Xót Chúng Con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
- Thương Xót Chúng Con.
Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, *
Nữ Vương các Thiên thần, *
Thánh Micae, *
Thánh Gabrie, *
Thánh Raphae, *
Các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh không ngừng chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa Cha, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh không bao giờ rời xa chúng con *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn tận tình với chúng con, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn trung tín với chúng con, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn khuyên bảo chúng con , *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn gìn giữ chúng con khỏi nguy hiểm xác hồn, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn giúp đỡ chúng con trước những tấn công của ma quỷ, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn trợ giúp chúng con trong cơn cám dỗ, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn giúp đỡ chúng con khi sẩy chân vấp ngã, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn an ủi chúng con trong đau khổ muộn phiền, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn dâng lên Toà Chúa lời cầu nguyện của chúng con, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn truyền cảm hứng và động viên chúng con hăng say trong việc thiện, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn ở bên sửa dạy chúng con khi lỗi lầm, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn vui mừng khi chúng con tiến bộ và hoàn thiện, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn trông chừng và cầu cho chúng con khi nghỉ ngơi, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn ở bên chúng con trong cơn hấp hối, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn an ủi các linh hồn trong luyện ngục, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn dẫn đưa người ngay chính về Thiên đàng, *
Các Thánh Thiên thần bản mệnh luôn ước ao cùng với chúng con ngày kia được phúc chiêm ngắm và ngợi khen Chúa, *
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
- Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
- Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
- Chúa thương xót chúng con .
Kinh Lạy Cha...
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mạnh thực hiện lời Người,
luôn sẵn sàng phụng lệnh.
Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
con phủ phục tôn thờ và cảm tạ danh Thánh Chúa.
Lạy Chúa xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu bởi lòng nhân ái vô biên Chúa đã sai một Thiên thần đặc trách riêng đến với từng người để bảo vệ người ấy ngay từ trong lòng mẹ về thể xác lẫn tâm hồn. Xin nhân từ ban cho chúng con được ơn biết nghe theo tiếng Thiên thần mách bảo cách trung thành và mến yêu người thật lòng, để nhờ ân sủng của Chúa và sự bảo trợ của người chúng con ngày kia đạt tới quê hương vinh phúc trên trời và xứng đáng chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa cùng người và các Thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh cầu các Thánh Thiên Thần

Lạy Chúa Trời Vinh Hiển trước khi kêu cầu các thánh Thiên thần trợ giúp, chúng con thờ lạy Chúa Cha Con và Thánh Thần. Chúa là Đấng rất thánh uy quyền hằng hữu được Thiên Thần và loài người ngợi khen chúc tụng đến muôn đời, chúng con tôn thờ yêu mến và suy phục Ngài!

Lạy Maria Nữ Vương các Thiên Thần chúng con xin Mẹ đoái đến lời kêu cầu của chúng con tới các tôi tớ Mẹ. Chúng con nài xin Mẹ Trung Gian mọi ân sủng nhờ công nghiệp Mẹ, xin cầu bầu cho chúng con ân nghĩa, ơn cứu độ và trợ giúp từ Chúa! Amen Ôi các thánh Thiên thần dũng mãnh đã được ban cho chúng con như khí cụ bình an và bảo trợ!


Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ danh Chúa Ba Ngôi, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Máu Châu Báu Chúa Giêsu, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ danh Chúa Giêsu Vua trời đất, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài qua các thương tích Chúa Giêsu, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài qua các đau khổ Chúa Giêsu, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Lời Thiên Chúa, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Trái Tim Nhân Hậu Chúa Giêsu, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ tình yêu Chúa trên chúng con những kẻ yếu hèn, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ sự trung tín Chúa đối với chúng con những kẻ yếu hèn, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ lòng thương xót Chúa đối với chúng con những kẻ yếu hèn, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Đức Maria Nữ Vương trời đất, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ Đức Maria Nữ Vương các Thiên Thần, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ công trạng các Ngài, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ lòng tận tuỵ phụng sự Chúa, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài nhờ cuộc chiến cho Nước Trời, xin trợ giúp chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dùng thuẫn che chở chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dùng gươm bảo vệ chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dùng ánh sáng soi dẫn chúng con!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Cứu vớt chúng con qua trung gian Mẹ!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dẫn chúng con vào Trái Tim Từ Ái Mẹ!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dẫn chúng con tới bàn tay Từ Mẫu Mẹ!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Chỉ đường chúng con tới cửa sự sống - Trái Tim bị thâu qua Chúa Giêsu!
Chúng con khẩn nài các Ngài: Dẫn chúng con về nhà Cha trên trời!
Chín phẩm các Thánh Thiên Thần Diễm Phúc xin trợ giúp chúng con!
Các vị là những người bạn đồng hành đã được Chúa sai đến xin trợ giúp chúng con!
Xin cứu giúp, chúng con khẩn nài!
Máu Châu Báu Chúa Giêsu là Vua chúng con đổ ra cho chúng con những kẻ yếu hèn. Xin cứu giúp, chúng con khẩn nài!
Trái Tim Chúa Giêsu là Vua chúng con gõ nhịp vì yêu chúng con những kẻ yếu hèn. Xin cứu giúp, chúng con khẩn nài!
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria Nữ Vương thiên đàng gõ nhịp vì yêu chúng con. Xin cứu giúp, chúng con khẩn nài!

Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, thống lĩnh đạo quân thiên đàng đã đánh bại con rồng quái ác, người đã dùng sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa huỷ diệt tính kiêu căng của quyền lực sự dữ. Chúng con xin Ngài xin cho chúng con trái tim khiêm nhường, trung kiên vững vàng chu toàn Thánh Ý Chúa và can đảm chịu đựng giữa gian truân thử thách. Xin trợ giúp chúng con đứng vững trước Toà Phán Xét của Chúa!

Thánh Gabrie Tổng Lãnh Thiên Thần, Sứ Thần của Mầu Nhiệm Nhập Thể, sứ giả trung tín của Thiên Chúa, xin mở tai chúng con nhạy cảm trước lời cảnh báo và khuyên nài của Trái Tim rất đáng mến yêu Chúa. Xin dạy chúng con hiểu Lời Chúa cách rõ ràng, sống vâng phục theo Thánh Ý Người. Xin giúp chúng con canh thức sẵn sàng để khi Chúa đến Người không thấy chúng con say ngủ!

Thánh Raphae Tổng Lãnh Thiên Thần, mũi tên và Thần Dược của Tình Yêu Chúa. Xin hãy đả thương trái tim chúng con bằng mũi tên tình yêu Chúa để trong đời sống hằng ngày chúng con luôn ở lại trên con đường tình yêu và vượt qua thử thách trong tình yêu!


Xin trợ giúp hỡi các Thiên Thần cao cả và tốt lành - những tôi tớ phụng sự Chúa!

Xin giúp chúng con khỏi nô lệ chủ nghĩa tự ái kẻo trở nên hèn nhát và khô khan, tham lam và vụ lợi, đố kỵ và hồ nghi, thèm khát được no thoả, an ủi và nhìn nhận. Giải thoát chúng con khỏi xiềng xích tội lỗi và dính bén trần tục. Xin lấy khỏi chúng con chướng ngại trước mắt khiến chúng con không thấy những bất công chung quanh và tự mãn thương tiếc mình.

Xin đặt nỗi khát khao khôn tả an nghỉ trong Chúa trong lòng chúng con để chúng con biết tìm kiếm Chúa bằng khát khao, hoán cải và đức ái! Hãy xem những giọt Máu Châu Báu Chúa đổ ra vì chúng con. Hãy xem những giọt lệ Nữ Vương Thiên Đàng nhỏ xuống vì chúng con. Hãy xem Hình Ảnh Chúa ưu ái ghi tạc trong linh hồn chúng con nhưng giờ đây đã biến dạng vì tội lỗi. Xin giúp chúng con hiểu biết, tôn thờ, yêu mến và phụng sự Chúa! Xin bảo trợ chúng con trong cuộc chiến chống lại tối tăm đang âm thầm xâm lấn để nhấn chìm chúng con. Xin trợ giúp để chúng con không ai bị hư mất nhưng được hân hoan hiệp nhất trong cõi phúc đời đời. Amen.


Thánh Micae trợ sức chúng con với những Thiên thần của Ngài, - cứu giúp và chuyển cầu cho chúng con!
Thánh Raphae trợ sức chúng con với những Thiên thần của Ngài, - cứu giúp và chuyển cầu cho chúng con!
Thánh Gabrie trợ sức chúng con với những Thiên thần của Ngài, - cứu giúp và chuyển cầu cho chúng con!