blog-thumb

Lịch sử hình thành

Cộng đoàn Nữ tu Thánh Giá được khai sinh ra từ linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần, được thành lập ở Áo từ năm 1949.

Trong nhiều quốc gia khác nhau, các Nữ tu sống và hoạt động theo ba lời khuyên Phúc Âm lấy linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần làm đặc sủng. Tu luật được Mẹ Gabriele Bitterlich viết và được chứng nhận bởi Giáo Hội.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2002, dòng Nữ tu Thánh Giá chính thức được Tổng Giám Mục địa phận Innsbruck nước Áo công nhận để sống và hoạt động như một Đời Sống Thánh Hiến, giữ ba lời khuyên Phúc âm và chỉ thị thuộc dòng Địa phận Innsbruck nước Áo. Các Nữ tu hoạt động chung với Dòng Thánh Giá nam, do vậy, chúng tôi tạo thành như một gia đình sống theo tinh thần linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần.

Linh đạo

Nữ tu Thánh Giá được thành lập với mục đích cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa và trợ giúp cho các Linh mục. Nữ tu Thánh Giá sống theo tôn chỉ Tôn thờ Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và Chầu Thánh Thể, làm việc đền tội cho công việc truyền giáo.

Với các Nữ tu Thánh Giá, giống như Mẹ Maria là Nữ tỳ của Chúa, là Nữ Vương các Thiên Thần, họ noi gương Mẹ, sống đời thầm lặng để phục vụ Chúa và tha nhân như Đức Maria và các Thiên Thần. Chóp đỉnh đời sống của các Nữ tu là tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, phụng vụ các giờ kinh chung và lần hạt kinh mân côi.

Nữ tu Thánh Giá sống mầu nhiệm Thánh Giá như là phương cách để được cứu độ. Họ sống khiêm nhường trong phục vụ và hy sinh, hàng tuần cùng tham dư Cuộc Khổ Nạn của Chúa vào tối thứ năm và chiều thứ sáu để cầu nguyện cho thế giới. Các Nữ tu sống triệt để tinh thần mến Chúa yêu người, họ sống gần gũi Chúa như là trong khổ nạn của Người. Hành trang của Nữ tu Thánh Giá là Cây Thánh Giá để nhắc nhở họ sống vui tươi vì Danh Chúa Giêsu Kitô.

Nữ tu Thánh Giá – Cộng đoàn mới ở Phi-luật-tân

Ở Phi-luật-tân, Nữ tu Thánh Giá sống theo tinh thần chung của linh đạo dành cho họ, đặc biệt ở phi-luật-tân họ giúp các Linh mục trong việc làm thăng tiến các thành viên trong linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần như là hướng dẫn các thành viên mới gia nhập chuẩn bị cho họ sẵn sàng bước vào cuộc sống tận hiến cho các Thiên Thần, hơn nữa họ còn giúp các linh muc duy trì hoạt động nhóm Giới trẻ với các Thiên Thần.

Nhà huấn luyện

Ở Phi-Luật-Tân, Nữ tu Thánh Giá có nhà huấn luyện (tìm hiểu, thỉnh sinh, tập sinh) cho các ứng sinh nữ muốn tìm hiểu ơn gọi. Cộng đoàn toạ lạc sát biển, phong cảnh thiên nhiên của vùng biển Zambales tuyệt vời bên cạnh ngôi Thánh Đường Tổng lãnh Thiên Thần Raphael (St. Raphael's Priory).