blog-thumb

Tìm kiếm ơn gọi

Bạn trẻ nam nữ (17-30 tuổi) có lòng mến Chúa và Giáo Hội, thích thinh lặng cầu nguyện, thường xuyên dự lễ và làm việc đền tội cứu rỗi các linh hồn muốn đi tu làm linh mục, thầy dòng hay nữ tu có trình độ học vấn: tốt nghiệp 12 trở lên; tiếng Anh căn bản (được đào tạo thêm) xin liên hệ theo:

Tu viện Thánh Raphaen 2212 Candelaria, Zambales, Philippines.

Web: www.oa-asia.org

Cha Lawrence Bischof: p.laurentius@hotmail.com

Thầy Giuse Ly: minhlybk@gmail.com

Dòng Thánh Giá Nam ĐT: (0063) 0927 966 9334/ (0063) 0929 346 377

Email: candelaria_orc@hotmail.com

Dòng Thánh Giá Nữ ĐT: (0063) 0919 415 9104 or (0063) 0998 267 4209

Email: sistersphilippines@gmail.com

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria và các Thiên Thần dẫn đưa thúc đẩy các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi làm việc trong vườn nho Giáo Hội. Và xin mọi vinh quang chúc tụng đều quy về Chúa đến muôn đời. Amen.