Chúa Giêsu xác nhận sự thật về ơn ban Thiên Thần: “Quả thật, Thầy nói cho anh em biết các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy Đấng ngự trên trời.” (Mt 18:10)

blog-thumb

Thiên Thần Bản Mệnh là ai?

Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên Thần làm Đấng bảo trợ và mục tử hướng dẫn họ đến sự sống.” (Thánh Basilio Cả)

Sứ mạng Dòng Thánh Giá

Sứ mạng của nhà dòng là loan truyền lòng sùng kính đối với các Thánh Thiên Thần, đặc biệt Thiên Thần Hộ Thủ qua nghi thức tận hiến cho họ được Giáo Hội phê chuẩn năm 2008.

“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.” DT 1:14

“Chúa Thánh Thần khuyên bảo tôi, Thiên Thần khuyên nhủ tôi. Đây là lý do ta cần người. Đây không phải lý thuyết tưởng tượng ra về Thiên Thần: không, nó là thực tế. Chúa nói: ‘Này Ta sai Thiên Sứ đi trước ngươi, để dọn đường cho ngươi và đồng hành cùng ngươi trên đường để ngươi khỏi lạc hướng’.” (ĐGH Phanxico)