blog-thumb

Sách nhỏ(Người lớn)

Bạn của Thiên thần bản mệnh thấn mến, Cuốn sách nhỏ này đem đến cho bạn một con đường để đào sâu tình bạn với Thiên thần bản mệnh, nhờ người hướng dẫn chúng ta sẽ sống niềm tin và tình yêu vào Chúa Kitô. Cuốn sách này giúp bạn kinh nghiệm sự trợ giúp mạnh mẽ và sự hiện diện không ngừng của người nơi bạn; giúp bạn canh tân đời sống đạo đúc và yêu mến Chúa nhiều hơn trong đời thường.

Hãy dành thời gian chừng vài phút lúc sáng sớm hay chập tối thinh lặng một mình bên Chúa suy niệm và cầu nguyện để có những quyết tâm làm điều tốt, sửa đổi một thói quen xấu, kiểm soát sự giận giữ, mở lòng ra trước mọi người, tha thứ cho ai đó, thinh lặng hơn, lắng nghe ý kiến người khôn ngoan, tránh chuyện cãi cọ... Trong mọi lúc khó khăn hãy nhớ có một người bạn luôn cầu nguyện kế bên bạn và ao ước trợ giúp, chỉ cần bạn mời gọi người!

Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi vào trong gia đình Sứ vụ của các Thiên thần bạn có thể đăng kí email với chúng tôi. Các linh mục Dòng Thánh Giá sẽ trợ giúp bạn sống tình bằng hữu với Thiên thần bản mệnh qua việc tận hiến cho Thiên thần bản mệnh theo Phụng Vụ của Giáo Hội.

Download here!