blog-thumb

Sự khởi đầu

Linh đạo sứ vụ của các thiên Thần được hình thành ở nước Áo, tại thành phố Innsbruck, vào năm 1949 với mục đích loan truyền sự hiểu biết và tận hiến cho các Thiên Thần qua sự liên kết thân mật với các Thiên Thần trong cuộc sống và trong truyền giáo của Giáo hội, để tán dương Thiên Chúa và đồng thời làm việc đền tội để thánh hoá các linh hồn.

Thiên Chúa dùng con người làm khí cụ viết ra linh đạo này.

Bà Gabriela Bitterlich, là một phụ nữ có gia đình, có con sống trong thành phố Innsbruck, bà tận hiến đời mình cho Thiên Chúa để viết ra những Ý Định mà Thiên chúa muốn thể hiện cho Hội Thánh qua việc tỏ lộ cho bà những tư tưởng trong linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần. Từ khi còn nhỏ, bà được Thiên Chúa yêu thương cho nhìn thấy Thiên Thần bản mệnh của bà, và chính Thiên Thần bản mệnh này thường xuyên hướng dẫn bà viết xuống những trang linh đạo và giúp bà liên kết mật thiết với Đức Giêsu Kitô trong đời thường, do vậy, linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần với mục tiêu là: con người kết hợp với các Thiên Thần trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Linh đạo là một quà tặng cho Giáo hội.

Cha linh hướng của bà Bitterlich cho biết rằng những tư tưởng mà bà viết xuống qua sự hướng dẫn của các Thiên Thần không phải là tư tưởng cá nhân của bà, mà là một quà tặng, một Hồng Ân mà Thiên Chúa gửi tới cho Giáo Hội. Bên canh đó, linh đạo này được hình thành do các linh mục, chủng sinh và một số giáo dân muốn được linh đạo hướng dẫn để tận hiến đời sống cho các Thiên Thần.

Vào năm 1950, tại Giáo phận Innsbruck, Đức Giám Mục Dr Paulus Rusch đã chứng nhận những trang viết của bà làm linh đạo hướng dẫn cho những ai muốn tận hiến cho các Thiên Thần và các Thiên Thần Bản Mệnh. Từ lúc đó, Giám mục Paulus Rusch luôn đồng hành cùng linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần để thúc đẩy giáo dân cũng như nhiều người khác biết về linh đạo này và để họ được các linh mục hướng dẫn sống tận hiến cho các Thiên Thần.

Tới năm 1961, Đức giám Mục Paulus Rusch thiết lập theo nguyên tắc Hội Anh Em Ái Hữu với các Thiên Thần cho mọi tín hữu muốn gia nhập hội dưới sự hướng dẫn của các Thiên Thần qua linh đạo này. Sau đó, Ngài thiết lập thêm hội các anh em linh mục với các Thiên Thần. Vào thập niên 60 và 70, sự kiện này mở rộng tới các quốc gia trên thế giới.

Một con đường để nên thánh.

Hoạt động trọng tâm của linh đạo là làm thăng tiến đời sống thân thiết với các Thiên thần, qua sự kết bạn này, các Thiên Thần sẽ hướng dẫn chúng ta đạt được lòng mến yêu Thiên Chúa.

Mục đích chính yếu của linh đạo là qua việc kết thân với các Thiên Thần, họ giúp chúng ta chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa và làm việc đền tôi để thánh hoá các linh hồn.

Với niềm mong mỏi của bà Bitterlich trong những trang viết cho linh đạo nhằm hướng dẫn các thành viên thưc hành những đau khổ như Đức Giêsu để làm vui lòng Thiên Chúa. Quả thật, linh đạo tập trung sâu vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu và noi gương Đức Maria để làm thăng tiến đời sống đạo đức cho các thành viên trong đời sống tâm linh và đời sống thực tế của mình cho Thiên Chúa.

Những cộng đoàn của đời sống Thánh hiến.

Việc truyền bá linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần trong thế giới hôm nay, các thành viên đã và đang mang linh đạo này đến tận cùng trái đất. Gắn liền với linh đạo là sự khởi đầu lại dòng Thánh Giá cũ ở Bồ Đào Nha do các linh mục trong nhóm sứ vụ của các Thiên Thần đề nghị tái hoạt động lại dòng Thánh Giá cũ, do vậy, vào năm 1979, Tu luật của dòng Thánh Giá mới được Toà Thánh công nhận, dòng thuộc quyền Đức Giáo Hoàng và sau này vào năm 2002, Nữ tu Thánh Giá cũng được công nhận Tu luật nhưng thuộc quyền Giáo phận Innsbruck, nước Áo.

Sự can thiệp của Giáo Hội trong linh đạo Sứ vụ của các Thiên thần.

Tiến trình xin chứng nhận của Toà Thánh cho linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần kéo dài một thời gian tìm hiểu giữa Toà Thánh và những vị đại diện cho linh đạo này khá lâu. Quả thật, Giáo Hội rất cẩn thận trong những mạc khải tư, do vậy, dưới sự hướng dẫn và điều tra tỉ mỉ về những linh hướng của bà Bitterlich trong linh đạo có gì đi ngược với giáo lý của Hội Thánh công Giáo hay không, và linh đạo có phù hợp hay gắn liện với giáo lý và nguyên tác của hội Thánh hay không. Thực tế, trong Giáo Hội đã từng xuất hiện những mạc khải tư, có những mạc khải được Toà Thánh công nhận và có những mạc khải Toà Thánh bác bỏ. Sau một thời gian điều tra, Hội Thánh đã nhiều lần không cho phép sử dụng linh đạo này vì chưa được chứng nhận; sau những lần vâng phục Hội Thánh và cuộc điều tra tới hồi kết thúc, Toà Thánh công nhận những trang viết của bà Bitterlich cho linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần.

Hai sắc lệnh của Toà Thánh

Từ năm 1977 tới năm 1992, bộ giáo lý đức tin đã khảo xét giáo thuyết và đường lối linh hướng của linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần và sau đó công bố hai sắc lệnh, một sắc lệnh vào năm 1983 và một sắc lệnh vào ngày 6 tháng 6 năm 1992. Sau này Toà Thánh đã điều chỉnh linh đạo cho đúng với Giáo lý, để cho phép linh đạo này được mang ra thực hành trong Giáo Hội. Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần và các thành viên trong nhóm linh đạo này là những tín hữu trung thành vâng phục Hội Thánh, trung thành với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo về các Thiên Thần dựa trên Kinh Thánh và truyền thống của Giáo Hội. Qua hai yếu tố: trung thành và vâng phục Hội Thánh của các bậc bề trên và các thành viên trong nhóm linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần, do vậy tiến trình xin Toà Thánh công nhận linh đạo được từng bước rút ngắn thời gian và được Hội Thánh hướng dẫn tỉ mỉ và công nhận. Sự công nhận đặc sủng của linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần của Toà Thánh. Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến những điểm nổi bật:

- Năm Thánh 2000, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chứng nhận sau nhiều lần khảo xét linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần qua những thần học gia của Giáo Hội và các đấng có thẩm quyền của Toà Thánh.

- Năm 2003, bộ Dòng tu và tu Hội Tông đồ đã chuẩn y Tu luật của dòng Thánh Giá, cho phép dòng Thánh Giá trực tiếp lãnh đạo và hướng dẫn linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần theo như điều luật số 303 (CIC)

- Ngày 7 tháng 11 năm 2008, bộ Dòng tu và tu Hội Tông đồ đã chuẩn y linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần cho hoạt động như là một đoàn thể chính của Giáo Hội.

- Vào ngày 8 tháng 1 năm 2009, trong dịp họp tổng công hội của dòng Thánh Giá , Đức Hồng Y Tarcisio Bertone được sự sự uỷ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chuyển mong ước của Đức Thánh Cha tới dòng Thánh Giá như sau: “sự đồng hành của linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần trong thế giới hôm với việc cầu nguyện không ngừng nghỉ và lòng nhiệt huyết tông đồ của các thành viên trong nhóm linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần đã phục vụ không quản ngại trong việc làm đền tội để thánh hoá toàn bộ dân Thiên Chúa.”

Vị thế linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần ở Rôma.

Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần hoạt động ở Rôma, do bề trên tổng quyền của Dòng Thánh Giá (The Order of Canons Regular of the Holy Cross - ORC) điều tiết hoạt động. Nhà mẹ của linh đạo và nhà mẹ của Dòng Thánh Giá ở St. Petersberg, Silz, trong một thị trấn của Giáo phận Innsbruck, nước Áo.

Kết luận

Sự hoạt động của linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần phát triển mạnh trên thế giới và vững chắc trong Giáo Hội. Qua việc hướng dẫn các thành viên tận hiến cho các Thiên thần, đồng thời hướng dẫn họ sống hoàn hảo của một người tín hữu công giáo. Hơn nữa, linh đạo giúp các thành viên bước theo Đức Giêsu Kitô bằng một đời sống hy sinh và vâng phục Thiên Chúa và Giáo Hội. Qua mối liên kết thâm giao với các Thiên Thần, các thành viên lấy mẫu gương Mẹ Maria làm phương châm sống, bắt chước các Thiên Thần vâng phục Thiên Chúa và tán dương, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa không ngừng. Mặt khác. Làm việc đền tôi để thánh hoá các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục.