blog-thumb

Tận hiến cho các Thiên Thần

Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần hướng dẫn chúng ta tận hiến cho Thiên Thần bản mệnh, sau đó ứng nhân được hướng dẫn thêm một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị chương trình tận hiên cho các Thiên Thần. Việc tận hiến này dành cho những thành viên muốn theo đuổi mục đích mang tính thiêng liêng là liên kết mật thiết với các Thiên Thần của họ trong cuộc sống hàng ngày. Việc tận hiến cho các Thiên Thần được xem như là một cam kết trung thành với các Thiên Thần, như các Thiên Thần trung thành với Thiên Chúa vậy. Việc tận hiến cho các Thiên Thần còn thể hiện một khía canh khác nữa là làm cho thế giới biết Thiên Chúa, biết Hội Thánh để yêu mến Người trên hết mọi sự, hơn nữa chúng ta cùng góp phần với (các Thiên Thần trong nhiệm vụ thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giống như những linh đạo khác của Hội Thánh hay của vài Dòng trong Giáo Hội, linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần làm nổi bật vai trò “cum sanctis angelis”. Tạm dịch là: “Hiệp Thông với các Thiên Thần”.

Với đức tin và đức ái, chúng ta sống cùng với các Thiên Thần và xem các Thiên Thần như là những người bạn đường lữ hành về quê trời (I). Như vậy, chúng ta được hợp tác với các Thiên Thần trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua mối liên hệ giữa các thụ tạo với nhau (II), đặc biệt trong hợp tác với các Thiên Thần, công việc của chúng ta được bảo đảm đẹp lòng Chúa (III). Sống liên kết tinh thần và tân hiến cho các Thiên Thần, trước tiên chúng ta được Thiên Thần Bản mệnh của mình che chở hiểm nguy trong đời thường và được các Ngài hướng dẫn đời sống của chúng ta qui hướng về Thiên Chúa nhiều hơn, giúp chúng ta tránh được những sa ngã và tìm về nơi lòng thương xót của Chúa. Thứ đến là chúng ta được linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần khai mở lòng mến yêu Thiên Chúa nơi các Thiên Thần cho chúng ta biết để noi gương các Thiên Thần dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Hơn nữa, qua niềm tin và lòng mến các Thiên Thần chúng ta được chiêm ngắm Thiên Chúa hiện diệc nơi các Ngài như câu chuyện của ông Gia-cóp trong cựu ước: “Sứ giả của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên trời và dưới đất” (St 28:12) (IV).

Các Thiên Thần là những sứ giả của Thiên Chúa hoạt động khộng ngừng trong liên kết giữa trời và đất. Giữa Thiên Chúa và con người luôn có cuộc đối thoại liên lỉ qua trung gian các Thiên Thần, Thiên Chúa nói chuyện với con người qua ngôn ngữ của các Thiên Thần, từ đó các Thiên Thần giúp con người hiểu Ý Định của Chúa mà mang ra thực hành.

Linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần được thành lập để phục vụ Thiên Chúa qua sự giúp đỡ của các Thiên Thần. Mục đích của linh đạo là canh tân đời sống tinh thần trong Hội Thánh qua sự hướng dẫn của các Thiên Thần được thể hiện qua bốn chiều kích: Chầu Mình Thánh Chúa, chiêm niệm Lời Chúa, Làm việc đền tội và truyền giáo.

Với sự hướng dẫn của các Thiên Thần và với việc liên kết của con người với các Thiên Thần sẽ tạo cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta thi hành sứ vụ Chứng Nhân Tin Mừng với lòng nhiệt thành và quảng đại vì Danh Chúa Giêsu Kitô. Quả thực, các Thiên Thần ngày đêm chầu trước ngai Thiên Chúa (Mt 18:10) và họ sống thờ phượng Ngài trên Thiên Quốc.

Vì thế, trong vai trò là Sứ giả của Thiên Chúa, các Thiên Thần có thể soi chiếu và khai mở cho chúng ta biết các hoạt động của họ, giúp chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa bằng con mắt đức tin và lòng mến, đó chính là yêu mến Thiên Chúa và công việc của Người (theologia and oikonomia). Do vậy, mỗi ngày chúng ta lớn mạnh về lòng mến Thiên Chúa và duy trì thái độ này trong sự hiện diện thực có của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, và chúng ta cũng được dự phần với các Thiên Thần để tán dương và ngợi khen Thiên Chúa. Trong linh đạo Sứ vụ của các Thiên Thần, thì việc Chầu Thánh Thể là tối thượng và quan trọng nhất ở linh đạo này.

Duy nhất có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được Thiên Chúa gửi các Thiên Thần đến để tăng thêm sức mạnh cho Ngài trong giờ khổ nạn (Lc 22:43). Vì thế các thành viên trong linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần dựa vào sự giúp đỡ của các Thiên Thần, bước theo Đức Giêsu Kitô với việc làm đền tội để cầu nguyện cho các Linh mục và thánh hoá các linh hồn. Vào tối thứ năm và chiều thứ sáu các Tu sĩ dòng Thánh Giá và các thành viên trong linh đạo sứ vụ của các Thiên Thần tưởng niện cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, liên kết với nhau trong cầu nguyện, đặt trung tâm điểm là Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và phục sinh làm phương châm sống và thực hành Tin Cậy Mến qua sụ hướng dẫn và trợ giúp của các Thiên Thần.