blog-thumb

Phụng thờ Thiên Chúa

Chúng tôi, những anh em dòng Thánh Giá, với cuộc đời luôn tôn vinh Thiên Chúa cùng với các Thiên Thần trong liên kết với các Thiên Thần và các Thánh, chúng tôi tôn thờ Thánh Thể và tôn vinh Chúa chịu nạn trong các Thánh lễ cũng như trong các Giờ kinh phụng vụ và hàng ngày chúng tôi chầu Thánh Thể Chúa. Công đoàn chúng tôi sống Bí Tích Thánh Thể như là của nuôi linh hồn chúng tôi bằng chính Mình và Máu thánh Chúa Giêsu.

Đặc tính trung thành được tìm thấy trong niềm tin và ơn can đảm, ai trung thành cho đến cùng thì phần thưởng là Thiên Đàng: “Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” (Kh 2:10; Mt 25:21-23).

Một cuộc sống luôn Chiêm niệm Lời Chúa

Lời Chúa là sức mạnh và là suối nguồn của dòng Thánh Giá: hàng ngày, chúng tôi suy niệm và chiêm ngắm Lời Chúa như Đức Maria, bởi chưng chúng tôi là những tôi tá của Mẹ.

Đền Tội

Cùng với Chúa Giêsu, chúng tôi đền tội thay cho thế giới. Hàng tuần, chúng tôi đồng hành cùng Chúa tưởng niệm cuộc Thương khó của Ngài vào tối thứ năm (từ 9 giờ tối tới 12 giờ đêm) và chiều thứ sáu (từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều). Chúng tôi tham dư những giờ cầu nguyện, hiến tế và ăn chay hãm mình để kết hợp với sự khổ nạn của Đức Kitô trong việc cứu rỗi các linh hồn, nhất là chúng tôi cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ. Bởi vì chúng tôi muốn an ủi Đức Giêsu như xưa các Thiên Thần đã từng an ủi Ngài, hơn nữa chúng tôi mong muốn đáp trả lời mời gọi của Ngài: “Đến và ở cùng Ta”

Sứ mạng

Sống theo linh đạo này, chúng tôi thể hiện lòng tôn thờ Thiên Chúa qua phép Thánh Thể, vì các Thiên Thần trợ giúp chúng tôi trong tinh thần kết hợp với chính họ trong việc tôn thờ Thiên Chúa như các Ngài vẫn làm trên Thiên đàng, hơn nữa, qua linh đạo này chúng tôi muốn giúp đỡ các linh muc, các tu sĩ trong việc đền bù tội lỗi.

Chúng tôi sống theo linh đạo “sứ vụ của các Thiên Thần”

Giống như các Thiên Thần, chúng tôi được Chúa sai đi phục vụ cho công việc cứu độ. Đặc biệt chúng tôi làm việc này nhằm trao ban cho con người một tinh thần liên kết thâm sâu với các Thiên Thần qua sự trợ giúp của các Thiên Thần, họ là những vị hướng dẫn chúng ta đến với Chúa và Mẹ Người. Sự quan tâm của chúng tôi là cầu nguyện cho mọi người trong Giáo hội, nhất là các linh mục và những ai cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần.

Dòng Thánh Giá - một cộng đoàn quốc tế với các Nam tử Thánh Giá và Nữ tử Thánh Giá.

Dòng chúng tôi linh động trong công việc cũng như trong sứ mạng tông đồ, luôn sẵn sàng ra đi bất cứ đâu Thiên Chúa muốn chúng tôi phục vụ. Tuổi đời của dòng Thánh Giá vẫn còn trẻ, dòng chúng tôi được Toà Thánh phê chuẩn giáo luật vào năm 1979, vì thế mà chúng tôi chỉ thành lập một nhà giáo huấn (nhà tập) ở Brazil và nơi đó chúng tôi cũng thành lập một chủng viện chuyên đào tạo và huấn luyện các tu sinh. Đồng thời, dòng Thánh giá cũng có nhánh Nữ Tu, mà chúng tôi gọi là “Nữ tử Thánh Giá” ( Sisters of the Holy Cross) và một nhóm các chị em sống giữa đời chuyên tâm trong công việc “sứ vụ của các Thiên Thần.

Sống Thánh hiến cho Thiên Chúa

Chúng tôi sống theo ba lời khuyên phúc âm giống như Mẹ Maria và các Thiên Thần, đó là: Khiết tịnh; Vâng phục; Khó nghèo. Chúng tôi từ bỏ đời sống gia đình vì Nước trời; vâng phục bề trên vì qua ngài chúng tôi nhận ra ý định của Chúa và thấy sự hiện diện của Thiên Chúa; chúng tôi sống trong sự đơn sơ và khó nghèo, không sở hữu của riêng cũng như không giữ lại gì nhận được từ người ngoài, vì mọi thứ đều là của chung trong cộng đoàn. Đặc biệt, mọi anh em trong cộng đoàn đều tận hiến đời sống cho các Thiên Thần, sống trong sự liên kết với các Thiên Thần.

Một chuyến hành trình ơn gọi:

Hiện nay, tại Phi-luật-tân (Philippines) chúng tôi có chương trình tìm hiểu cho các bạn Nam, (tuổi từ 18-34, tốt nghiệp tú tài, cao đẳng, đại học), các bạn sẽ sống ở đây trong thời gian tìm hiểu tuỳ theo khả năng ngoại ngữ và trưởng thành trong ơn goi và chương trình nhà tập sẽ ở Brazil cũng như chương trình đào tạo và huấn luyện chủng sinh tại Brazil.